Video: Filmmaker Rob Whitworth on Nikon | photokina 2018

 
Filmmaker Rob Whitworth speaks about how Nikon lenses helped achieve his vision for the video, ‘Tokyo Seamless’.

Tags: nikon, Photokina, photokina 2018, Rob Whitworth